Home

 

Contact

 

Machines

 

 

 

 

 

 

Service

 

Vi är ett företag som har unik kännedom av bulgariska verktygsmaskiner. Med vår erfarna mekaniker som har jobbat innom branschen  i 35 år får våra kunder den bästa service marknaden kan erbjuda. Vi erbjuder garantiservice på nya verktygsmaskiner samt reparation och underhåll av verkstadsmaskiner. Vi gör även reparationer på gamla bulgariska (Bulmak) maskiner. Reservdelar går att beställa via oss för dessa maskiner.

 

 

We are a company that is well familiar Bulgarian machines. Our good knowledge comes from over 35 years of experience and we offer the best possible service. We offer warranty on new machines and also maintenance and repair of Old Bulgarian (bulmak) machines. Orders of spare parts can be placed through our company

 

 

 

Bulmak © 2008• Privacy Policy • Terms of Use